Forex blog

Predah na svjetskim deviznim tržištima

Objavljeno: 20.07.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, oèekuje se da bi konaèan dogovor oko Grèke i servisiranja dugova ove periferne države mogao biti donesen na sutrašnjem sastanku EU ministara. Jedinstvena europska valuta oporavila se i u odnosu na švicarski franak pa se teèaj EUR/CHF vratio iznad 1,16 franaka za euro.

S druge strane nastavljen je oporavak i amerièkog dolara u odnosu na franak buduæi da je predsjednik Obama podržao mjere za smanjenje deficita koje predstavljaju prvi korak k podizanju dozvoljene granice amerièkog zaduživanja odnosno rješavanja polemike izmeðu demokrata i republikanaca. Trgovanje je zatvoreno na razinama od oko 1,416 dolara za euro gdje  je rano jutros i nastavljeno.

Na domaæem deviznom tržištu, nakon jutarnjih razina teèaja EUR/HRK na 7,435 kuna za euro, poveæana potražnja za devizama sa strane korporativnog sektora dovela je do deprecijacije domaæe valute naspram eura na razine od oko 7,450 kuna za euro, nakon èega je uslijedila korekcija istog, te je teèaj dan zatvorio na razinama oko 7,440 kuna za euro. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,431603 kuna za euro.

www.madagaskar.kiev.ua/
t-marka.ua/
sisters.com.ua/