Forex blog

Pozitivan sentiment oko rješavanja fiskalne krize potièe rast EUR/USD

Objavljeno: 30.09.2011., u kategoriji Forex blog

Konkretno, njemaèki je parlament odobrio poveæanje iznosa njemaèkih garancija sa 123 milijarde eura na 211 milijardi eura. Teèaj EUR/USD je s razine 1,354 dolara za euro, na kojoj je otvoreno trgovanje, krajem dana dosegnuo 1,367 dolara za euro, da bi ipak na samom kraju dana došlo do blage korekcije pa je trgovanje zatvoreno na 1,359 dolara za euro.

U èetvrtak je bilo mirno na domaæem deviznom tržištu. Promet devizama je bio slabijeg volumena i kretao se na razinama oko 7,493 kuna za euro. Ponuda i potražnja su bile meðusobno uravnotežene što je pridonijelo stabilnosti kretanja teèaja EUR/HRK. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,492023 kuna za euro.

engi.kiev.ua/
profshina.kiev.ua/
www.teplostar.kiev.ua