Forex blog

Ponovno intenziviran rast proizvoðaèkih cijena

Objavljeno: 12.09.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon nekoliko mjeseci blagog slabljenja utjecaja cijena energije na ukupne proizvoðaèke cijene, u kolovozu je njihov znaèaj ponovno porastao. Naime, iskljuèimo li cijene energije, proizvoðaèke cijene za industriju na domaæem tržištu porasle su 3,7% godišnje. I na mjeseènoj razini rast cijena od 0,7% na domaæem tržištu primarno je posljedica viših cijena energije s obzirom da je, iskljuèimo li energiju, na mjeseènoj razini ostvaren pad od 0,1 posto. To potvrðuju i podaci prema GIG-u, koji pokazuju da je i godišnji i mjeseèni rast proizvoðaèkih cijena na domaæem tržištu bio najveæi u sektoru energije te je iznosio 2,7% mjeseèno i 14,2% godišnje.

Prema podruèjima i odjeljcima NKD-a godišnjem rastu cijena na domaæem tržištu najviše su pridonijele više cijene u preraðivaèkoj industriji, koje su u odnosu na kolovoz prošle godine porasle za 7 posto. Pri tom se rastom istièu cijene proizvodnje prehrambenih proizvoda od 7,2%, proizvodnje duhanskih proizvoda od 10,8% te proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda od 29,8 posto. Sve kategorije NKD-a na godišnjoj su razini zabilježile rast cijena. U skupini djelatnosti rudarstvo i vaðenje treba izdvojiti vaðenje sirove nafte i prirodnog plina, gdje su proizvoðaèke cijene porasle 17,2% godišnje i 9,6% mjeseèno.

U ovoj godini možemo oèekivati, uz više cijena energenata u odnosu na 2010. godinu, pojaèan utjecaj rasta cijena i drugih sastavnica (posebice prehrambenih proizvoda) na ukupan rast proizvoðaèkih cijena. Nadalje, podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju da snažnije prelijevanje rasta proizvoðaèkih cijena na potrošaèke i dalje izostaje s obzirom da se trgovina na malo još uvijek nije oporavila.

eva-mebel.com.ua/
rbt.com.ua
www.t-marka.ua/