Forex blog

Pojaèani deprecijacijski pritisci na kunu u odnosu na euro

Objavljeno: 27.05.2011., u kategoriji Forex blog

Ministarstvo financija za sljedeæi je tjedan najavilo održavanje aukcije trezorskih zapisa s obzirom da dospijeva 640 milijuna kuna kunskih te 102,8 milijuna eura zapisa uz valutnu klauzulu. Oèekujemo solidan interes s obzirom na visoku likvidnost te nastavak pada kamatnih stopa, posebno na kunska izdanja. S obzirom na tendenciju zamjene duga u stranoj valuti dugom u domaæoj valuti, izdanje uz valutnu klauzulu ponovno je 10 puta manje od iznosi dospijeæa. S druge strane, planirani iznos kunskih izdanja je 900 milijuna kuna.
Suprotno kretanjima koja su uobièajena u kasno proljeæe, kada teèaj EUR/HRK obièno bilježi pad, na deviznom tržištu i ovaj su tjedan prevladavali deprecijacijski pritisci na kunu u odnosu na euro. Pojaèanu potražnju za eurima uglavnom generira korporativni sektor te institucionalni investitori. S obzirom da se u skoro vrijeme oèekuje izdanje euroobveznice ne iskljuèujemo moguænost pozicioniranja tržišnih sudionika pred izdanje, što stvara pritiske na rast teèaja EUR/HRK. Uz to, na potražnju za eurima utjeèe i visoko dospijeæe trezoraca uz valutnu klauzulu te isplata dividendi inozemnim dionièarima.

U odnosu na poèetak mjeseca kuna je u odnosu na euro deprecirala za 1,05% (srednji teèaj HNB-a). Buduæi da je u srijedu tržišni teèaj dosegnuo 7,45 kuna za euro, dio tržišnih sudionika vidio je priliku za zaradu pa se teèaj spustio malo ispod 7,44 kuna za euro.
U iduæem tjednu oèekujemo zadržavanje teèaja na trenutnim razinama, odnosno raspon trgovanja od 7,42 do 7,45 kuna za euro. U jednomjeseènom horizontu, nakon izdanja euroobveznice i isplate dividendi te zbog priljeva eura s približavanjem središnjem dijelu turistièke sezone, deprecijacijske pritiske na kunu trebalo bi zamijeniti jaèanje domaæe valute u odnosu na euro.

4football.com.ua
militarycenter.com.ua
www.optnow.com.ua