Forex blog

Pojaèana potražnja za devizama na domaæem tržištu

Objavljeno: 01.09.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon nekoliko mirnih dana na domaæem deviznom tržištu, juèer je došlo do deprecijacije domaæe valute naspram jedinstvene europske valute. Nakon otvaranja na razinama oko 7,478 kuna za euro, poveæanom potražnjom za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora, teèaj EUR/HRK je blago porastao na razine oko 7,485, gdje je i zatvoren dan.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,470573 kuna za euro.

www.farkopi.com/
service01.com.ua/
stuloff.com.ua