Forex blog

Graðani, unatoè svemu, ne žele izaæi iz kredita u »švicarcima«

Objavljeno: 22.01.2011., u kategoriji Forex blog

»U kratkom roku postoji realna moguænost daljnjeg jaèanja švicarskog franka u odnosu prema jedinstvenoj europskoj valuti, ponajviše zbog daljnje uznemirenosti investitora stanjem javnih financija u perifernim èlanicama eurozone. Važno je istaknuti kako upravo u prvoj polovici godine navedene zemlje moraju refinancirati znaèajan iznos svojih obveza na meðunarodnim tržištima kapitala. Takoðer, i politièka nestabilnost u pojedinim […]

Više

Hrvatski graðani ne mogu se nadati kreditima u inozemstvu

Objavljeno: 21.01.2011., u kategoriji Forex blog

Unatoè najavama da æe od 2011. hrvatski graðani kredite moæi podiæi i izvan granica, èini se da to ipak neæe biti jednostavno niti se domaæe banke trebaju bojati odljeva klijenata. Banke u inozemstvu koje smo priupitali, a koje nemaju podružnice u Hrvatskoj, ne žele kreditirati klijente koji nemaju stalno prebivalište u pojedinoj zemlji. “U skladu […]

Više

Prijepori oko švicarskog odbijanja èlanstva u EU

Objavljeno: 20.01.2011., u kategoriji Forex blog

Ljubav je èudna igra. Najèešæe bi mogla biti lijepa, s naglaskom na »mogla«. »Bilo je to iskazivanje ljubavi prema Švicarskoj«, sažeo je Jean-Claude Juncker, luksemburški premijer i šef eurozone, uz dodatak da se »objave ljubavi vrlo rijetko razumiju odmah«. Tako je ova objava ljubavi Švicarskoj dovela do velikog »dvoboja«, koji se održao izmeðu Junckera i […]

Više

EU želi do proljeæa postiæi jedinstvo o paketu za zaštitu eura

Objavljeno: 19.01.2011., u kategoriji Forex blog

Ubrzat æemo pripreme za paket mjera, i to neæe trajati vjeènost, naglasio je . Prijedlozi za paket mjera mogli bi se naæi na stolu za vrijeme proljetnog sastanka na vrhu, koji æe se 24. i 25. ožujka održati u Bruxellesu. Meðu ostalim, dio mjera obuhvaæa i nastojanja da se ojaèa fond za spašavanje za zemlje […]

Više

Cijena Inine dionice dalje raste, borba ulazi u finale

Objavljeno: 19.01.2011., u kategoriji Forex blog

»Oèito je da se vodi bitka za stjecanje veæinskog paketa. Dok god jedna od strana ne prijeðe toliko željeni prag, cijena vjerojatno neæe padati. Fundamenti Ine više nisu bitni«, izjavio je Vjesnikov izvor blizak financijskoj industriji. Ipak, primjetno je da je sve manje zainteresiranih za prodaju, unatoè rekordnim cijenama. U ponedjeljak je protrgovana 6261 dionica, […]

Više

Svjetske cijene nafte nadomak najvišoj razini u dvije godine

Objavljeno: 13.01.2011., u kategoriji Forex blog

Cijena barela nafte za isporuke u veljaèi na tržištu u New Yorku bila je 91,14 dolara, a na londonskom tržištu stabilizirala se na 97,59 dolara, nakon što je na poèetku trgovine skoèila na 98,46 dolara, što je njena najviša vrijednost od listopada 2008. Porast cijena 'crnog zlata' potaknulo je curenje plina koje je norveškog proizvoðaèa […]

Više

Merkel i Berlusconi uèinit æe sve što je potrebno za stabilnost eura

Objavljeno: 13.01.2011., u kategoriji Forex blog

Merkel smatra da treba uèiniti i sve da se pomogne zemljama u nevolji, koje je jaèe nego druge pogodila financijska i gospodarska kriza. »Mora postojati ravnoteža, solidarnost i kontrola rasta u Europi«, tvrdi Merkel. »Mi to možemo i hoæemo, i sve mora iæi ruku pod ruku sa stabilnošæu i rastom kako bi svi zajedno prevladali […]

Više

U mjenjaènicama nema navale na devize

Objavljeno: 10.03.2010., u kategoriji Forex blog

Nikakve promjene nisam još primijetila, rekla nam je službenica u mjenjaènici Konverta. Nismo imali veæu potražnju za devizama. Nismo ni oèekivali promjenu u potražnji, jer ovo su redovite godišnje projekcije HNB-a, koje imaju nekoliko scenarija. Mjenjaènice muèi nešto drugo, a to je smanjenje likvidnosti, reèeno nam je u Struni. ZABA, PBZ i Hypo banka nisu […]

Više

Seljaci kao brodogradilišta

Objavljeno: 08.03.2010., u kategoriji Forex blog

No, nažalost, to nema veze sa seljacima na cestama. Seljaci, pored plaæanja raèuna i othranjivanja djece, pri èemu uzimaju sve što im se nudi, ne razumiju dubinu problema. Nikada neæe biti isplaæeni, jer je sve isplanirano i provedeno da seljaci propadnu.   Kad bih, kao privatna osoba, nešto kupovao za pola stvarne vrijednosti prvo bih […]

Više

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Objavljeno: 24.02.2010., u kategoriji Forex blog

UREDBU O IZMJENI ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU Èlanak 1. U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/2003, 140/2005, 132/2006 i 150/2008) u èlanku 78. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: »(2) Dana 1. sijeènja 2010. prestaje važiti èlanak 14. stavak 3., èlanak 18. stavci 2. i 3., èlanak 28. stavak 4., […]

Više