Forex blog

Korekcija kratkoroènih kamatnih stopa

Objavljeno: 29.09.2011., u kategoriji Forex blog

Srijeda je na domaæem novèanom tržištu protekla mirno, uz laganu korekciju kamatnih stopa na rokove do poèetka novoga održavanja obvezne rezerve. Nadamo se da je ovo poèetak jednog trenda koji æe se zadržati do tog razdoblja. Ako je suditi po rastu preknoænih depozita kod HNB-a nema razloga da se ta korekcija ne nastavi i dalje. […]

Više

Anketa o radnoj snazi: stopa nezaposlenosti u drugom tromjeseèju 13,5 posto

Objavljeno: 29.09.2011., u kategoriji Forex blog

Meðutim, negativne trendove na tržištu rada potvrðuje usporedba s drugim tromjeseèjem prošle godine kada je stopa nezaposlenosti bila 12,4 posto. Istovremeno, prosjeèna registrirana stopa nezaposlenosti u drugom tromjeseèju je iznosila 17,5 posto. Velika razlika izmeðu anketne i registrirane stope nezaposlenosti upuæuje na èinjenicu da znatan broj prijavljenih na Zavodu nije tamo radi zapošljavanja, veæ da […]

Više

Blagi rast dionièkih indeksa

Objavljeno: 22.09.2011., u kategoriji Forex blog

Meðu deset najtrgovanijih samo je izdanje Hrvatskog Telekoma ostvarilo promet iznad milijun kuna uz rast cijene od toèno jedan posto. Dionicama Vira trgovalo se za 881 tisuæu kunu uz što nije došlo do postotne promjene cijene. Snažan rast od 3,91% zahvatio je dionice Riviere Adria što znaèi da su dan zakljuèile na 12,75 kuna. Solidne […]

Više

Pad teèaja EUR/USD uslijed najave novih mjera FED-a

Objavljeno: 22.09.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, uslijed straha od ponovne recesije FED najavio podršku gospodarstvu monetarnim mjerama kroz kupnje dugoroènih vrijednosnica (šest do trideset godina) i reinvestiranje u vrijednosnice osigurane nekretninama kako bi i na taj naèin zadržali troškove financiranja na niskim razinama i potaknuli oporavak. Euro je s druge strane ojaèao u odnosu na švicarski franak na (iznad 1,232 […]

Više

Korekcija kamatnih stopa

Objavljeno: 22.09.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon iznimno uzbudljivog trgovanja na poèetku tjedna, srijeda je donijela smirivanje situacije. Kako je veæ postalo simptomatski da tržište na svaku objavu reagira panièno, danas je došlo do konsolidacije i laganog pada onih kamatnih stopa za razdoblja koja ulaze u ovo razdoblje održavanja obvezne prièuve. Naime, izuzimanje kunske likvidnosti poveæanom obveznom prièuvom nastupa tako od […]

Više

Blagi rast ukupne aktive HNB-a u kolovozu

Objavljeno: 22.09.2011., u kategoriji Forex blog

Buduæi da su oko tri èetvrtine meðunarodnih prièuva denominirane u eurima, slabljenje kune u odnosu na euro od 2,6% godišnje, pridonijelo je godišnjem rastu inozemne aktive. Naime, ove su godine tijekom ljeta izostali uobièajeni aprecijacijski pritisci na kunu pa je teèaj EUR/HRK rastao. Promjene na mjeseènoj razini takoðer su bile podurpute teèajnim kretanjima odnosno slabljenjem […]

Više

Snažan pad CROBEX-a

Objavljeno: 20.09.2011., u kategoriji Forex blog

Dionice naše najveæe banke našle su se na drugom mjestu najlikvidnijih izdanja sa skromnim prometom od 732 tisuæe kuna, a uz to oslabile su za 3,22% (47,85 kuna). Raspon trgovanja dionicama Luke Ploèe kretao se izmeðu 795,00 i 814,99 kuna a dn su ipak zakljuèile na najvišoj razini. Negativan predznak nose i dionice Ingre èija […]

Više

Devizna intervencija na domaæem tržištu

Objavljeno: 20.09.2011., u kategoriji Forex blog

U ponedjeljak je teèaj EUR/HRK dospio do razina iznad 7,520 kuna za euro, nakon èega je uslijedila devizna intervencija HNB-a na kojoj je prodano 180,5 milijuna eura po EUR/HRK teèaju 7,499102 kuna za euro. Posljedièno, kuna je aprecirala naspram eura na razine oko 7,495 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj EUR/HRK […]

Više

Konaèni podaci potvrdili prvu procjenu BDP-a

Objavljeno: 20.09.2011., u kategoriji Forex blog

Kao što smo i oèekivali, rastu BDP-a pridonijela je potrošnja kuæanstava i države te neto izvoz. Potrošnja kuæanstava porasla je 0,6% godišnje, na što je upuæivao rast maloprodaje te dobri pokazatelji u turistièkoj predsezoni. Meðutim, rast potrošnje kuæanstava i dalje je slab, posebno uzme li se u obzir visoki pad 2009. godine (-8,5%) te je […]

Više

Mirno na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 19.09.2011., u kategoriji Forex blog

Kraj tjedna je bio miran na domaæem deviznom tržištu. Otvaranje trgovanja oko 7,515 kuna za euro održalo se dobar dio dana, ali uslijed nešto manje potražnje za devizama, koja je bila izraženija zadnjih dana, trgovanje se spustilo 50-ak pipseva te zatvorilo nešto ispod 7,510 kuna za euro.   Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za […]

Više