Forex blog

Pozitivno raspoloženje u eurozoni potaknulo rast EUR/USD

Objavljeno: 11.10.2011., u kategoriji Forex blog

Njemaèka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicholas Sarkozy nakon sastanka su izjavili kako æe do kraja mjeseca objaviti plan dokapitalizacije europskih banaka i trajnog rješenja za problem dužnièke krize s posebnim osvrtom na Grèku za koju su potvrdili da æe ostati predani njenom zadržavanju unutar eurozone. Rastu EUR/USD pridonijeli su i dobri ekonomski pokazatelji […]

Više

Ukupni depoziti poslovnih banaka na kraju kolovoza 222 milijarde kuna

Objavljeno: 07.10.2011., u kategoriji Forex blog

Na godišnjoj razini stopa rasta ukupnih depozita je i dalje umjerene te ne odskaèe od godišnjih stopa rasta u prethodnim mjesecima (+3,8%). S obzirom da 79% štednih i oroèenih depozita èine devizni depoziti, godišnji rast je zasigurno i posljedica teèajnih promjena s obzirom da je kuna u odnosu na euro oslabila za 2,7% u odnosu […]

Više

Miran dan na domaæem novèanom tržištu

Objavljeno: 07.10.2011., u kategoriji Forex blog

Èetvrtak nije donio nova uzbuðenja na domaæem novèanom tržištu. Stabilno trgovanje obilježje je trgovinskog dana. Kamatne stope i dalje stagniraju na minimalnim razinama i tako æe biti do kraja ovoga razdoblja održavanja obvezne prièuve. Sljedeæi tjedan ponudit æe nova uzbuðenja i sigurni rast kamata na najkraæe rokove, a vjerojatno i na one duže dok se […]

Više

Nastavljeno blago jaèanje EUR/HRK na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 07.10.2011., u kategoriji Forex blog

Meðutim, ESB je ostavila kamatnu stopu na 1,5 posto. Osim toga, na sastanku središnje banke odluèeno je da æe ESB nastaviti s otkupom obveznica s pokriæem te da æe uvesti jednogodišnje zajmove bankama radi poboljšanja likvidnosti. Posljedièno, teèaj EUR/USD je do kraja dana porastao na 1,343 dolara za euro. U èetvrtak je nastavljena blaga aprecijacija […]

Više

Razmjerno snažan pad industrijske proizvodnje u kolovozu

Objavljeno: 01.10.2011., u kategoriji Forex blog

Padu na godišnjoj razini pridonijele su sve sastavnice GIG-a, osim kapitalnih proizvoda, èija je proizvodnja i u kolovozu nastavila rasti (+6,7% godišnje). Najveæi pad zabilježila je proizvodnja intermedijarnih proizvoda (-9,4% godišnje), a slijede energija (-8,2% godišnje) i netrajni proizvodi za široku potrošnju (-2,9% godišnje). U prvih osam mjeseci ove godine industrijska proizvodnja bilježi pad od […]

Više

Pad vrijednosti dionica na ZSE

Objavljeno: 30.09.2011., u kategoriji Forex blog

Dionice Dalekovoda juèer su pojeftinile za 0,58% no zanimljivija je vijest kako je Hanfa donijela odluku prema kojoj je za vodeæe dionièare, predsjednika Uprave te neka povezana društva, 2005. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Dalekovod d.d. a u kontekstu se spominje i bivši dekan Ekonomskog fakulteta. Takoðer Hanfa je odluèila društvu Quaestus […]

Više

Pozitivan sentiment oko rješavanja fiskalne krize potièe rast EUR/USD

Objavljeno: 30.09.2011., u kategoriji Forex blog

Konkretno, njemaèki je parlament odobrio poveæanje iznosa njemaèkih garancija sa 123 milijarde eura na 211 milijardi eura. Teèaj EUR/USD je s razine 1,354 dolara za euro, na kojoj je otvoreno trgovanje, krajem dana dosegnuo 1,367 dolara za euro, da bi ipak na samom kraju dana došlo do blage korekcije pa je trgovanje zatvoreno na 1,359 […]

Više

Tendencija blagog rasta kamatnih stopa se nastavlja

Objavljeno: 30.09.2011., u kategoriji Forex blog

Od pristiglih 191 milijuna kuna izdano je 151 milijun kuna kunskih trezorskih zapisa na rok od godine dana uz rast prinosa na 4,5 posto. S druge strane, aukcija trezoraca uz valutnu klauzulu podbacila je te je od planiranih 20 milijuna eura izdano svega 6,2 milijuna eura na rok od godine dana uz prinos od 4,25 […]

Više

Povlaštene dionice Adris Grupe u fokusu investitora

Objavljeno: 29.09.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon rasta koji je prethodio zahvaljujuæi objavi o vrijednom poslu u Norveškoj, dionice Dalekovoda juèer su potonule za 3,08% na 170,00 kuna. Nešto manji pad zabilježile su dionice Zagrebaèke banke èija je vrijednost pala za 2,24 posto. Vrijednost dionica Petrokemije niža je za 1,91% u odnosu na prethodni dan trgovanja, a dionice Ericsson N.T. oslabile […]

Više

Blago smirivanje potražnje za eurima na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 29.09.2011., u kategoriji Forex blog

Prema nagaðanjima prijedlog bi ukljuèivao poreznu stopu od 0,1% na trgovanje obveznicama i dionicama te stopu od 0,01% na transakcije s izvedenicama. Procjenjuje se da bi se takvim porezom prikupilo oko 57 milijardi eura godišnje, èime bi financijski sektor dao svoj doprinos u razdoblju fiskalne konsolidacije. Krajem dana teèaj je ipak doživio korekciju pa je […]

Više