Forex blog

Pad tržišnog EUR/USD potaknut slabim ekonomskim pokazateljima

Objavljeno: 09.06.2011., u kategoriji Forex blog

Industrijska proizvodnja u Njemaèkoj neoèekivano je zabilježila pad u travnju, a podbacio je i njemaèki izvoz. Jutros teèaj EUR/USD ipak ponovno raste prema razinama od 1,465 dolara za euro.

U srijedu je nastavljena aprecijacija domaæe valute naspram eura. Glavni generator ponude deviza je bio bankarski sektor, teèaj EUR/HRK je pao na razine oko 7,420 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,446711 kuna za euro.

www.mexes.com.ua/
www.rbt.com.ua/
docservis.com.ua