Forex blog

Pad teèaja EUR/USD

Objavljeno: 13.06.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, zadržavanje prognozirane razine inflacije utjecalo je na oèekivanja da dinamika poveæanja referentnih kamatnih stopa ESB-a neæe bit onakva kakvu je veæina tržišnih sudionika oèekivala. U petak je tako teèaj s poèetnih razina oko 1,455 dolara za euro do kraja dana spustio na 1,435 dolara za euro.

Teèaj EUR/HRK je u petak dospio do razina oko 7,392 kuna za euro, ali ubrzo je došlo do korekcije istog na razine oko 7,400 kuna za euro, uzrokovanog poveæanom potražnjom za devizama poglavito sa strane korporativnog sektora. Na tim razinama je i zatvorio dan.

www.mexes.com.ua
rbt.com.ua
emozzi.com.ua/