Forex blog

Pad stope nezaposlenosti u travnju

Objavljeno: 24.05.2011., u kategoriji Forex blog

Da su kretanja u Hrvatskoj slièna onima u zemljama u okruženju potvrðuju i podaci o stopama nezaposlenosti u zemljama SIE regije. Tako se u veæini zemalja u travnju primjeæuju pozitivna kretanja. Na mjeseènoj razini stopa nezaposlenosti uglavnom pada zbog sezonskog zapošljavanja. Meðutim, u odnosu na prošlu godinu kretanja u pojedinim zemljama bitno se razlikuju. Dok u nekim zemljama, recimo u Èeškoj i Rumunjskoj, stopa nezaposlenosti pada i na godišnjoj razini, u drugima, meðu koje se ubrajaju Slovaèka i Hrvatska, stopa nezaposlenosti još uvijek je viša nego u istom mjesecu prošle godine, ali vidljivo je usporavanje rasta nezaposlenosti. Sa stopom od 5,4% Rumunjska ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u svijetu, Slovaèka i Èeška imaju umjerene stope nezaposlenosti (10,9% i 8,6%), dok Hrvatska ima razmjerno visoku stopu registrirane nezaposlenosti, ali i veliku razliku izmeðu registrirane i anketne stope nezaposlenosti (12,1% u zadnjem tromjeseèju 2010.).
Tržište rada sporo se oporavlja u veæini zemalja pa iznimka nije ni Hrvatska. U Hrvatskoj æe stopa nezaposlenosti u mjesecima koji slijede padati i to najviše radi sezonskog zapošljavanja. Meðutim, gospodarska aktivnost opæenito je preslaba da bi stvorila nova radna mjesta te blaga stopa rasta gospodarstva koju oèekujemo u ovoj godini neæe biti dovoljna za znaèajno stvaranje novih radnih mjesta pa bi prosjeèna stopa nezaposlenosti trebala biti nešto viša nego prošle godine.

4football.com.ua
militarycenter.com.ua
www.optom-obuv.com.ua/