Forex blog

Pad pokrivenosti robnog uvoza izvozom

Objavljeno: 03.05.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon što je tijekom cijele prošle godine izvoz roba razmjerno snažno rastao, u prvom tromjeseèju ove godine zabilježio je pad od 4,1% u odnosu na prvo tromjeseèje prošle godine. Pogled na strukturu izvoza prema NKD-u potvrðuje da je razmjerno slab izvoz posljedica njegove ogranièene strukture. Naime, visok pad izvoza ostvaren je u dvjema skupinama proizvoda koje imaju najveæi pojedinaèni udio u strukturi izvoza – kod proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda te proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava (brodogradnja), èiji udio u strukturi iznosi 10,5%, odnosno 13,3% (2010. godina). Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda pala je za 20,6%, a proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava èak 42,7% godišnje. Ipak, pad izvoza je manji u kunskom izrazu s obzirom da je u prvom tromjeseèju ove godine u odnosu na isto tromjeseèje lani kuna oslabila 1,6% u odnosu na euro.

Uvoz roba je u prvom tromjeseèju zabilježio blagi rast u odnosu na isto tromjeseèje 2010. (+1,2%), što je velikim dijelom posljedica baznog uèinka, ali i rasta cijena proizvoda koji u strukturi uvoza èine najznaèajniji dio. Tako je uvoz u kategoriji vaðenja sirove nafte i prirodnog plina porastao 17,5%, a uvoz prehrambenih proizvoda za 1,1% godišnje. S druge strane, uvoz strojeva i ureðaja èije kretanje može nagovješæivati trendove u industrijskoj proizvodnji i pokretanju novog proizvodnog ciklusa, palo je 9% godišnje.
Deficit vanjskotrgovinske bilance u prvom je tromjeseèju porastao 9% godišnje nakon što je od prvog tromjeseèja 2009. konstantno bilježio pad. Pokrivenost uvoza izvozom spustila se na 56,8 posto.

U nastavku godine ipak oèekujemo rast izvoza te nastavak rasta uvoza roba. Iako æe znaèajniji oporavak uvoznih aktivnosti ogranièavati slaba domaæa potražnja, blagi rast robnog uvoza koji oèekujemo u odnosu na 2010. godinu vidimo prvenstveno pod utjecajem baznog uèinka i rastuæih cijena sirovina. S druge strane, ogranièena struktura, niska konkurentnost i razmjerno visoka baza ogranièavat æe znaèajniji rast izvoza. Pozitivan neto efekt snažnijeg rasta izvoza od uvoza ove æe godine biti manje izražen nego prošle jer æe se razlika izmeðu rasta izvoza i uvoza smanjivati, meðutim ipak bi trebala povoljno djelovati na kretanje BDP-a i tekuæeg raèuna bilance plaæanja u 2011. godini.

alex-car.com.ua/
nadiya.com.ua
www.sisters.com.ua