Forex blog

Pad kamatnih stopa na tržištu novca

Objavljeno: 18.03.2011., u kategoriji Forex blog

Oèekivano zabilježen je jako visoki interes i na aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija. Upisani iznos premašio je prošlotjedno dospijeæe za više od 64 milijuna kuna. Pri tom je znatno veæi interes zabilježen kod èistih kunskih izdanja èiji su prinosi nastavili sa polaganom silaznom tendencijom (u rasponu od 5-15 bb) izraženijom na duljem kraju kratkoroène kunske krivulje. Interes za trezorskim zapisima uz valutnu klauzulu jednogodišnjeg dospijeæa bio je relativno slab, a prihvaæeno je svega 3,8 milijuna eura uz rast prinosa na 2,95 posto.
U tjednu pred nama dospijeva 380 milijuna kuna kunskih i 21,5 milijuna eura trezorskih zapisa uz valutnu klauzulu. Ministarstvo financija je najavilo novu aukciju na kojoj oèekujemo nastavak solidne potražnje tržišnih sudionika. Kamatne stope na tržištu novca trebale bi se zadržavati na niskim razinama. Štoviše, iste bi mogle zabilježiti i daljnji pad.
Naime, s poèetkom slijedeæeg tjedna kamatna stopa na prekonoæne depozite kod HNB-a iznosit æe 0,25% što implicira i pad ZIBOR-a prema nižim razinama odnosno prema 0,5 posto. Ipak, u uvjetima iznimno visoke likvidnosti i još uvijek slabe potražnje za kreditima ili drugim alternativnim oblicima investiranja oèekujemo nastavak prakse deponiranja depozita banaka kod središnje banke.
Tjedan je na domaæem deviznom tržištu protekao uz aprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na euro pri èemu je izraženija ponuda deviza od strane institucionalnih tržišnih sudionika. S poèetne razine od 7,39 kuna za euro teèaj je nakratko dotaknuo i 7,37 kuna za euro nakon èega je uslijedio blagi rast. U tjednu pred nama oèekujemo raspon trgovanja izmeðu 7,37 i 7,40 kuna za euro, a slièna kretanja trebala bi biti zabilježena i do kraja prvog tromjeseèja. Trenutna razina teèaja (ispod 7,40 kuna za euro) sa silaznom tendencijom trebala bi se nastaviti i tijekom drugog tromjeseèja kad uobièajeno dolazi do poveæanog priljeva deviza i potražnje za kunama uslijed poèetka turistièke sezone.

endorphone.com.ua
proffitness.com.ua
www.babyforyou.org