Forex blog

Pad EUR/USD uslijed pojaèane averzije prema riziku

Objavljeno: 31.08.2011., u kategoriji Forex blog

U utorak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se kretao na razinama oko 7,478 kuna za euro u uskom rasponu od 30ak pipsa, gdje je i zatvoren dan. Stabilnosti teèaja  pridonijela je uravnotežena ponuda i potražnja za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,470858 kuna za euro.

www.fiat-avto.com.ua/
shah21.com.ua
www.t-marka.ua/