Forex blog

Pad domaæih burzovnih indeksa uz skromnih 11,3 milijuna kuna prometa

Objavljeno: 28.06.2011., u kategoriji Forex blog

Dionice Hrvatskog Telekoma bile su najtrgovanije izdanje dana s 2,8 milijuna kuna prometa uz korekciju cijene od 0,4 posto. Isti postotak pada zabilježio je i AD Plastik, koji je dan zakljuèio na 128 kuna i 50 lipa, ostvarivši pritom promet od 1,7 milijun kuna. Trio najtrgovanijih izdanja zatvara Zagrebaèka banka, koja je ostvarila 887 tisuæa kuna prometa uz pad cijene na 287 kuna.
Nastavak pada graðevinskih radova u travnju glavni je krivac za loše izvedbe graðevinskog sektora. Dalekovod je bio najlikvidniji graðevinar sa 445 tisuæa kuna prometa uz pad cijene od 2,3%, dok špekulacije o vlasnièkom restrukturiranju društva, koje je kompanija tijekom dana službeno opovrgnula, nisu pomogle Ingri, koja je potonula 2,7 posto.

mexes.com.ua/
winnerlex.com.ua
emozzi.com.ua/