Forex blog

Pad cijena sirove nafte u kolovozu

Objavljeno: 22.08.2011., u kategoriji Forex blog

Meðunarodna agencija za energiju (IEA) u svom je zadnjem izvještaju (kolovoz) smanjila oèekivanu potražnju za sirovom naftom u ovoj godini za 0,1 mb/d uslijed slabijih ekonomskih pokazatelja u razvijenim zemljama od prethodnih oèekivanja, što potièe oèekivanja da æe gospodarski oporavak razvijenih zemalja, ujedno najveæih potrošaèa nafte, biti sporiji nego što se oèekivalo. S druge strane. IEA je blago podigla oèekivanu potražnju za naftom u 2012. godini (+0,1 mb/d) zbog oèekivanja da æe u 2012. godini u Japanu porasti potražnja za naftom kao sirovinom za dobivanje energije. U ovoj godini potražnja je procijenjena na 89,5 mb/d (+1,4% godišnje), a u 2012. na 91,1 mb/d (+1,8% u odnosu na 2011.).

Ukupna svjetska proizvodnja nafte u srpnju porasla je za 0,6 mb/d u odnosu na lipanj te je iznosila 88,7 mb/d, pri èemu je proizvodnja zemalja koje nisu èlanice OPEC-a porasla za 0,4 mb/d. U 2011. je ipak oèekivana prosjeèna dnevna proizvodnja zemalja izvan OPEC-a smanjena na 53 mb/d, dok bi u 2012. mogla porasti na 54 mb/d. Prosjeèna dnevna proizvodnja OPEC-a u srpnju je iznosila 30,1 mb/d (+0,1 mb/d u odnosu na lipanj). Time se proizvodnja zemalja OPEC-a približila se razinama prije izbijanja politièke krize u Libiji.

Do kraja ove godine ne oèekujemo rast potražnje za naftom s obzirom na usporavanje globalnog oporavka pa stoga ne oèekujemo niti znaèajniji rast cijena. S druge strane, prijetnju ostvarivanju oèekivane proizvodnje stvarat æe neizvjesnost razvoja situacije na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi.

honda.ua/
www.sisters.com.ua
uniti.ua/