Forex blog

Pad broja dolazaka i noæenja turista u prvom tromjeseèju

Objavljeno: 13.05.2011., u kategoriji Forex blog

Posljedièno, u prvom je tromjeseèju ove godine broj dolazaka za 0,6% manji nego u istom tromjeseèju prošle godine. Za razliku od dolazaka, broj noæenja je i u prva dva mjeseca bio u padu pa je promatrano na razini cijelog tromjeseèja broj noæenja zabilježio pad od 9% godišnje. U strukturi noæenja turista prema zemlji porijekla, najveæi udio imaju turisti iz Njemaèke (18,6%), a slijede Talijani (13%), Austrijanci (11,4%), Slovenci (9,7%) te turisti iz Bosne i Hercegovine (5,5%) i Ujedinjenog Kraljevstva (3,7%).

U mjesecima pred nama oèekujemo intenzivniji rast dolazaka i noæenja turista. Nadalje, oèekujemo da æe se navedeno vidjeti veæ u izvještaju za travanj zbog Uskršnjih blagdana. Kao i u prošloj godini u kojoj je zabilježen razmjerno snažan rast fizièkih pokazatelja u turizmu, sliène trendove, odnosno rast broja dolazaka i noæenja oèekujemo i u ovoj godine. Meðutim, za razliku od 2010. kada rast fizièkih pokazatelja nije pratio i rast prihoda od turizma, u ovoj godini i u tom segmentu oèekujemo povoljnije rezultate i rast od oko 4% godišnje. To æe se zasigurno pozitivno odraziti na tekuæi raèun bilance plaæanja. Dugoroèno, turizmu je potrebno pozicioniranje i na razini domaæega gospodarstva i na razini globalne turistièke ponude te, u skladu s tim, odreðenje prioriteta razvoja.

akkymylyatorov.net
militarycenter.com.ua
shtory.ua/