Forex blog

Opreznost investitora i dalje prevladava na tržištu

Objavljeno: 23.08.2011., u kategoriji Forex blog

Grèka vlada je objavila juèer pesimistiènija oèekivanja glede dubine recesije revidiravši pad realnog BDP-a s -3,9% na -4,5% do -5,3 posto. Meðutim, proraèunski deficit trebao bi iznositi 7,6% nominalnog BDP-a što je u skladu s planom vlade, ali zasigurno otvara prostor za sumnju u realizaciju istog.

Prinos na desetogodišnji njemaèki bund i isto dospijeæe amerièkih obveznica nalaze se tek na razinama oko 2,1%, odražavajuæi tako opreznost investitora i popriliènu averziju prema riziku. Današnja objava PMI i ZEW indeksa u eurozoni te Richmond Fed Index u SAD-u mogli bi potvrditi slabi oporavak gospodarstva što æe svakako biti dobra podrška ulaganjima u njemaèke i amerièke obveznice.

Domaæe tržište
Solidan promet od 234,2 milijuna kuna ostvaren je tržištu obveznica i to valutnim državnim izdanjima. Uz korekciju cijena kunskih državnih obveznica dospijeæa 2017. drugih dnevnih promjena na kotacijama nismo zabilježili.

honda.ua
shtory.ua/
winnerlex.com.ua/