Forex blog

Oèekivanja o skorom rastu kamatnih stopa u eurozoni pozitivno djeluju na euro

Objavljeno: 30.03.2011., u kategoriji Forex blog

Deprecijacijski pritisci na euro koji su obilježili sredinu dana, a koji su bili povezani s padom povjerenja potrošaèa u Njemaèkoj i smanjenjem S&P kreditnog rejtinga Portugalu, bili su kratkotrajnog karaktera te je tržišni teèaj EUR/USD tijekom dana blago porastao s 1,409 na 1,411 dolara za euro.

Pozitivno su na vrijednost jedinstvene europske valute ponovno djelovale špekulacije kako bi uskoro u eurozoni mogli oèekivati porast kamatnih stopa. Tijekom jutra se trgovanje odvijalo na približnim razinama od 1,409 dolara za euro.

U utorak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30ak pipsa, te je dan zatvorio na razinama oko 7,385 kuna za jedinicu jedinstvene europske valute. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,385437 kuna za euro.

concept-mebel.kiev.ua/
optom-obuv.com.ua
babyforyou.org/