Forex blog

Nove mjere za slabljenje švicarskog franka

Objavljeno: 18.08.2011., u kategoriji Forex blog

Što se ekonomskih pokazatelja tièe, danas je u fokusu SAD, gdje oèekujemo objavu Philadelphia Fed indeksa, prodaju postojeæih stambenih objekata i potrošaèke cijene.

Domaæe tržište
Na domaæem je tržištu obveznica i juèer nastavljeno umjereno trgovanje, pri èemu je ukupan prijavljeni promet iznosio 32,8 milijuna kuna. U fokusu trgovanja ponovno je bila posljednja izdana obveznica uz valutnu klauzulu i izdanje uz valutnu klauzulu koje dospijeva sljedeæe godine.

ils-3pl.com.ua
sisters.com.ua
vanco.com.ua