Forex blog

Novac prevarenih ulagaèa Forexa završio u Hong Kongu

Objavljeno: 14.02.2011., u kategoriji Forex blog

"I dalje ne mogu do svog novca pa sada dižem kredite da otplatim dugove. Reèeno nam je da æemo novac koji smo uložili od 19. sijeènja ove godine moæi podizati. Strpljivo smo èekali taj datum, ali se nije dogodilo ništa. Ustvari, dogodilo se novo odugovlaèenje, nova prevara. Dobili smo nekakve formulare koje moramo ispuniti pa ih poslati u Hong Kong. Kao, to napravite pa æete lakše do novca. Tako nam je poruèeno. Ja neæu ništa ispunjavati, jer ako to napravim zbog svoje neupuæenosti i naivnosti opet mogu imati nove probleme", kaže jedna od 12 osoba s podruèja Rijeke koje su tijekom jeseni prošle godine, nakon napisa u našem listu o »sluèaju Forex«, podnijele kaznene prijave zbog navodne prevare protiv sedam osoba uglavnom s ovog podruèja.

Podsjetimo, veæi broj Rijeèana tijekom 2006. i 2007. godine ulagao je vlastita sredstva, a pojedinaèno se radilo o uplatama od nekoliko tisuæa pa do nekoliko stotina tisuæa eura, u osnivanje austrijske-britanske banke u Hrvatskoj. Neki od njih, poput Aleksandra Milisavljeviæa i Tine Vrbanec, tada su u našem listu iscrpno objasnili kako su uvuèeni, prema njihovom mišljenju, u prevaru u kojoj je njihov novac, kako oni pretpostavljaju, završio u privatnim džepovima agenata-savjetnika koji su im nudili profitabilna ulaganja. Naime, umjesto ulaganja u osnivanje austrijsko-britanske banke, novac ulagaèa, a radi se i o mnogim uglednijim Rijeèanima iz svijeta sporta, biznisa, pa èak i o osobama iz vatrogasne zajednice, završio je navodno u Forexu, odnosno trgovini devizama.
Prošao je i taj 19. sijeènja

"Agenti-savjetnici kojima smo davali novac nakon kratkog vremena rekli su nam da bankarski lobi u Hrvatskoj ne dopušta osnivanje austrijsko-britanske banke pa su naš novac bez našeg znanja navodno uložili u trgovinu devizama. Kada smo tražili povrat novca, jer im nismo dopustili to ulaganje, rekli su kako su sredstva blokirana. Prièali su nam o svjetskoj krizi i urušavanju globalnog gospodarstva kao kljuènim razlozima zbog kojih nam se novac ne može isplatiti. Mi sumnjamo da naš novac nije završio ni u trgovanju devizama, nego u privatnim džepovima", kaže naš sugovornik, oèajan zbog gubitka ulaganja od gotovo 100 tisuæa eura.

Unatoè sumnji da æe ikad više doæi do svog novca nadu je polagao u 19. sijeènja ove godine. Tog dana trebala su biti, pojašnjava, odblokirana sredstva ulagaèa iz Rijeke, ali i cijele Hrvatske, koja se nalaze pod upravljanjem investicijske kuæe Future Trend Investment Holding Limited (FTIH) Hong Kong. Umjesto da doðe do svog novca, naš je sugovornik, uostalom kao i svi ulagaèi u nepostojeæu banku i Forex, dobio obavijest po kojoj do 1. ožujka ove godine mora prijaviti svoja potraživanja upisana na FTIH certifikat.

"Moramo skenirati putovnicu, FTIH certifikat s potraživanjem i otvoriti devizni raèun te sve poslati na famozni FTIH", kaže naš sugovornik. Pritom je dobio i obavijest da agenti-savjetnici kojima je dao svoj novac za ulaganje u banku, ali je navodno završio u Forexu, dok on kao i mnogi sumnja da je u privatnim džepovima, odlukom FTIH-a, jer su prošle dvije godine njihovog angažmana, prestaju sa svojom djelatnosti i postaju, kao i svi ulagaèi, iskljuèivo FTIH klijenti!    
Pokušaj brisanja tragova odgovornosti

– To su naravno gluposti! Ovo je izmišljotina koja agentima-savjetnicima kojima smo svi skupa dali milijune eura za ulaganja omoguæava elegantan izlazak iz prièe. Sada bi trebalo ispasti da mi moramo komunicirati s nekim imaginarnim investicijskim fondom FTIH iz Hong Konga, a oni kojima smo dali svoj novac, eto, više nemaju ništa s tim. Sada se oèito pokušavaju izbrisati tragovi njihove odgovornosti, kaže naš sugovornik. Pritom nam pokazuje dokumentaciju kojom FTIH odnedavno informira svoje klijente pa nabraja njihove fraze:

"Mišljenje FTIH analitièara je da svjetska kriza jenjava; Trenutaèno se rade opširne analize za novi naèin pozicioniranja s obzirom na oporavak tržišta koje se oèekuje iduæih mjeseci i iduæe godine; U proteklom obraèunskom razdoblju bilo je potrebno da FTIH prilagodi strategiju pozicioniranja aktualnoj situaciji na tržištu kapitala. Sredstva su pozicionirana u dugoroènim produktima koje je, prema sugestijama FTIH analitièara, u ovom trenutku neisplativo prekidati, jer se predviða da bi u iduæim mjesecima mogli rezultirati boljim prihodima; S druge strane valutno trgovanje nije poluèilo oèekivane rezultate; …Iz gore navedenog neæe se obavljati isplata sredstava".

 Ulagaèi: Nemamo se više kome obratiti!

– Ne zanimaju me te glupe procjene imaginarnog FTIH-a. Nevjerojatno je, ali istinito: mi se više nemamo kome obratiti da doðemo do svog novca. Oni kojima smo ga dali, famozni agenti-savjetnici iz Rijeke, ljudi koje smo poznavali, njih odjednom više nemam što pitati jer navodno više nisu agenti-savjetnici, nego kao i mi ostali samo klijenti FTIH-a. Sve je ovo jedna velika prevara, kaže naš sugovornik.

Krim-obrada u tijeku

Iz PU PGŽ službeno su potvrdili kako je kriminalistièko istraživanje »sluèaja Forex« i dalje u tijeku, i to u koordinaciji s Opæinskim državnim odvjetništvom u Opatiji iz kojeg takoðer potvrðuju kako se na predmetu i dalje radi.

Neslužbeno smo saznali kako policija i odvjetništvo o »sluèaju Forex« nemaju podudarna mišljenja.

Savjetnici "peru ruke"

Prozvani agenti-savjetnici Mario Jankek, Nikola Ronèeviæ, Jasna Škopac, Damir Škundriæ, Michel Škundriæ i Milica Turak, oni su protiv kojih su ošteæenici podnijeli kaznene prijave zbog navodnog kaznenog djela prevare. Savjetnici ulagaèa sada pak, "peru ruke".

kompozit.ua/
sisters.com.ua/
profshina.kiev.ua