Forex blog

Ni 500 mil. kuna od nekretnina ne znaèi da su utekli od minusa

Objavljeno: 01.02.2011., u kategoriji Forex blog

Sljedeæe bi godine vjerojatno opet bili u gubitku. Plan poslovanja za ovu godinu koji predviða prihode i rashode od 4,53 milijarde kuna jako je oslonjen na sreæu.

Kao prvo, vidljivo je da Holding ne može funkcionirati ako se dugoroèno ne zaduži barem još milijardu kuna. Ove godine mu dospijeva èak 632 milijuna kuna kratkoroènih kredita i još 272 milijuna kuna glavnice i kamata iz dugoroènih. Na to treba dodati 310 milijuna kuna za leasing koje treba pokriti iz operativnih prihoda.

Drugo, plan smanjenja troškova osoblja za 10 posto ili oko 160 milijuna kuna nije proveden ove godine, a opet je u planu sljedeæe, kao i smanjenje broja zaposlenih za 180 ljudi. Predsjednik Uprave Ivo Èoviæ planira rezati božiænice i regrese, ali i sam priznaje u uvodu plana da je kolektivni ugovor takav da teško dopušta promjene. Zbog prijetnji štrajkom Uprava se lani povukla. Sindikati više ne žele èuti za rezanje materijalnih prava. Zbog toga æe i dalje biti teško smanjiti iznos od 1,6 milijardi kuna koliko godišnje odlazi na zaposlene. Uštede na materijalnim troškovima æe pojesti planirano poskupljenje energenata.

Treæi problem je odnos s Gradom Zagrebom, odnosno Milanom Bandiæem. Bandiæ veæ reže Holdingu prihode, a oni su opet planirali gotovo 800 milijuna kuna od Grada. Bandiæ je veæ najavio uzimanje naplate parkiranja, neplaæanje troškova Arene, plaæanje po nižim cijenama obavljanja posla… Duguje im veæ više od milijardu kuna koje ne priznaje. Uza sve to, samo Milan Bandiæ odluèuje o cijenama. Jednim potezom pera može sniziti cijene, recimo u predizbornoj kamapnji koju najavljuje. Sve æe pasti na leða Holdinga.

Èetvrto, Holding je izložen teèajnom riziku i (ne)stabilnosti cijele Hrvatske. Primjerice, ako padne rejting Hrvatskoj, pada i Zagrebu, a samim time i Holdingu, što æe otežati zaduživanje. Svako slabljenje teèaja kune mu osim toga diže rate kredita.

Tu je i problematièna naplata prihoda od graðana i gospodarstva iako su oni planirani na èak 270 milijuna kuna višoj razini, ukupno 1,88 milijardi kuna. Primjerice, do lipnja prošle godine je skupljeno èak 630 milijuna nenaplaæenih potraživanja od kupaca.

Da bi Holding ostvario svoj plan, potrebno je da mu vlasnik odobri zaduženje, da radnici pristanu na rezanje plaæa, da ih Bandiæ obilato subvencionira i ne spusti cijene, da graðani kupe stanove u Sesvetama, da teèaj kune ostane na 7,35 za euro, da svi plaæaju svoje obveze i da Uprava provede restrukturiranje, a gospodarstvo se oporavi. Teško da æe se Èoviæu sve te zvijezde poklopiti.

Investicij

Da nema EBRD-a…

Od 912 milijuna kuna investicija najvažnija, 352 milijuna u vodoopskrbu, veæinskim æe se dijelom financirati od prije podignutoga kredita EBRD-a. Veæina ostalih se odnosi na završetak naselja u Sesvetama i iz amortizacije ulaganja u tekuæa održavanja i otkup vozila kojima istjeèe leasing.… ulagalo bi se samo u informatizaciju

Direkcija, tj. šira uprava planira uložiti 91 milijun u informatizcaiju iako su lani ti natjeèaji zbog sumnji na namještanje poništeni. Direkcija osim toga planira poveæati svoj broj zaposlenih za 9, na 144 djelatnika. Na osoblje æe potrošiti 25,6 mil. kuna.

mega-shoes.com.ua/
www.teplostar.kiev.ua/
sisters.com.ua