Forex blog

Nastavljeno jaèanje eura u odnosu na dolar

Objavljeno: 06.06.2011., u kategoriji Forex blog

U petak je poèetkom dana nastavljena korekcija teèaja EUR/HRK, te je isti dospio do razina oko 7,440 kuna za euro, ali se nije dugo zadržao na tim razinama. Poveæana potražnja strane kako korporativnog , tako i bankarskog sektora deprecirala je domaæu valutu naspram eura na razine oko 7,455 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi  7,455912 kuna za euro.

mexes.com.ua
avtomaticheskij-poliv.com.ua/
www.emozzi.com.ua