Forex blog

Nastavljena stabilnost na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 08.04.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon što je u srijedu dosegnuo najviše razine u posljednjih èetrnaest mjeseci, tržišni teèaj EUR/USD je juèer zabilježio blagi pad. U skladu s oèekivanjima nakon završenog sastanka ESB-a objavljeno kako se referentna kamatna stopa u eurozoni poveæava na 1,25% (s dosadašnjih 1%). 

Pored toga èelnik ECB-a je dao jasne naznake kako ovaj porast referentnog kamatnjaka može biti poèetak serije te kako nova poveæanja ne treba iskljuèiti ukoliko bude ugrožena cjenovna stabilnost. Posljedièno jaèanje deprecijacijskih pritisaka na euro dovelo je do spuštanja EUR/USD na 1,431 dolara za euro gdje je zakljuèen dan (sa poèetnih 1,433 dolara za euro). Danas tijekom jutra promatrani je teèaj porastao prema razinama od 1,439 dolara za euro. 

babyforyou.org/
oculusclinic.com/
bonacousa.com