Forex blog

Nastavljena deprecijacija kune prema euru

Objavljeno: 17.05.2011., u kategoriji Forex blog

Jaèanju aprecijacijskih pritisaka na euro doprinijele su vijesti kako su se europski ministri financija usuglasili oko programa financijske pomoæi Portugalu, vrijednog ukupno 78 milijardi eura. Tržišni teèaj EUR/USD je posljedièno do kraja dana porastao prema zakljuènih 1,415 dolara za euro. Blagi rast teèaja nastavio se i danas ujutro.

U ponedjeljak je nastavljena deprecijacija domaæe valute naspram jedinstvene europske valute. Tako je nakon otvaranja na razinama oko 7,390 kuna za euro, poveæanom potražnjom za devizama sa strane bankarskog i korporativnog sektora, teèaj dospio do razina oko 7,398 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,379265 kuna za euro.

akkumulyatory.net
militarycenter.com.ua/
optnow.com.ua