Forex blog

Nastavljena blaga deprecijacija kune u odnosu na euro

Objavljeno: 02.05.2011., u kategoriji Forex blog

Do kraja dana teèaj se spustio prema razinama s poèetka i zatvorio na razini na kojoj je trgovanje i otvoreno. Na mjeseènoj razini dolar je u travnju zabilježio najveæi pad od rujna prošle godine pod pritiskom usporavanja gospodarskog rasta u SAD-u i posljediène odluke nastavka provoðenja kvantitativnih mjera FED-a.

U petak je nastavljena blaga deprecijacija domaæe valute naspram jedinstvene europske valute te je teèaj EUR/HRK dan završio na razinama oko 7,364 kuna za euro. Glavni generator potražnje za devizama je i dalje korporativni i bankarski sektor. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,354349 kuna za euro.

www.alex-car.com.ua
nayka.in.ua
www.sisters.com.ua/