Forex blog

Nastavljena aprecijacija kune u odnosu na euro

Objavljeno: 10.06.2011., u kategoriji Forex blog

 dok su vijesti vezane uz referentni kamatnjak bile oèekivane (zadržavanje na 1,25% i najava novog podizanja u srpnju), na devizna su tržišta utjecale objave prognoza ESB-a za ovu i iduæu godinu. ESB je za 2012. zadržala prognoziranu inflaciju na 1,7%, što je potaknulo oèekivanja da æe dinamika poveæanja referentne kamatne stope ipak biti sporija nego što se oèekivalo. Do kraja dana teèaj je blago porastao pa je trgovanje zakljuèeno na razini od 1,451 dolara za euro.

Aprecijacija domaæe valute je nastavljena i u èetvrtak, tako je teèaj EUR/HRK pao na razine oko 7,410 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Glavni generator ponude deviza je i dalje bankarski sektor. Srednji teèaj za petak iznosi 7,433788 kuna za euro.

mexes.com.ua/
rbt.com.ua
www.emozzi.com.ua