Forex blog

Nastavljena aprecijacija domaæe valute

Objavljeno: 18.04.2011., u kategoriji Forex blog

S poèetnih 1,449 dolara za euro, tržišni teèaj EUR/USD je u petak tako ostvario pad na 1,443 dolara za euro i pri navedenoj razini zakljuèio tjedno trgovanje. Poèetak ovog tjedna donio je nastavak slabljenja eura prema amerièkom dolaru.

Aprecijacija domaæe valute naspram jedinstvene europske valute nastavljena je i petak. Poveæana ponuda deviza bila je najizraženija kod institucionalnog i bankarskog sektora, te je teèaj EUR/HRK dospio do razina oko 7,355 kuna za euro , gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,361899 kuna za euro.

avrora-trans.com/
www.mitsubishi.niko.ua/
mega-shoes.com.ua