Forex blog

Nastavljen rast tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 04.05.2011., u kategoriji Forex blog

Iako je euro atraktivnija valuta trenutno zbog rasta kamatnih stopa u eurozoni, najnovija zbivanja u svijetu i teroristièke prijetnje utjecale su na rast nesigurnosti i averzije prema riziku, što stvara potražnju za dolarom.

Potražnja za devizama nastavljena je i utorak. Juèer je dospjelo 100 milijuna eura valutnog trezorca, a na aukciji je prikupljeno 9 milijuna eura, te je taj nerazmjer doprinio rastu teèaja EUR/HRK na razine oko 7,3800 kuna za euro, gdje je zatvorio dan. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,357537 kuna za euro.

alex-car.com.ua
nadiya.com.ua/
sisters.com.ua