Forex blog

Nastavljen rast tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 19.08.2011., u kategoriji Forex blog

Tako se teèaj EUR/USD s poèetnih 1,443 dolara za euro do kraja dana spustio na 1,433 dolara za euro. Potražnja za dolarom kao sigurnim ulaganjem bila je potaknuta i slabim pokazateljima s amerièkog tržišta rada gdje je porastao broj zahtjeva za naknade nezaposlenima.

U èetvrtak smo bili svjedoci daljnjeg jaèanja jedinstvene europske valute naspram kune. Trgovanje je otvoreno na razinama 7,460 kuna za euro da bi uslijed poveæanog interesa za kupovinom deviza od strane korporativnog i bankarskog sektora, razina trgovanja narasla gotovo na vrijednost 7,475 kuna za euro gdje se pojavio interes za prodaju deviza, te je dnevno trgovanje zatvoreno na razini oko 7,470 kuna za euro.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,453816 kuna za euro.

ils-3pl.com.ua
sisters.com.ua
vanco.com.ua