Forex blog

Nastavljen rast EUR/USD

Objavljeno: 18.02.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, ukupan broj zahtjeva novonezaposlenih Amerikanaca porastao je više nego se previðalo dok su potrošaèke cijene ostvarile iznadoèekivani rast na mjeseènoj razini. Do kraja dana teèaj EUR/USD je porastao na 1,361 dolara za euro te je tako ostvario rast na dnevnoj razini. Danas ujutro trgovalo se na razinama oko 1,360 dolara za euro.

U èetvrtak je nastavljeno stabilno kretanje teèaja EUR/HRK. Stabilnosti je pridonijela uravnotežena ponuda i potražnja za devizama sa strane bankarskog i korporativnog sektora te je dan zatvoren na razinama oko 7,408 kuna za euro. Srednji teèaj za petak iznosi 7,398144  kuna za euro.

honda.ua/
sisters.com.ua/
www.winnerlex.com.ua