Forex blog

Nastavljen pad EUR/USD

Objavljeno: 14.02.2011., u kategoriji Forex blog

Slabljenju vrijednosti eura prema dolaru doprinosile su špekulacije kako bi se politièki nemiri na Bliskom istoku mogli proširiti te su se investitori okrenuli nešto sigurnijim oblicima ulaganja kao što je primjerice amerièki dolar. Na poèetku ovoga tjedna trgovanje se odvijalo oko 1,355 dolara za euro.

U petak je nastavljeno stabilno kretanje teèaja EUR/HRK, ponuda i potražnja sa strane korporativnog i bankarskog sektora su bile u meðusobnoj ravnoteži, te se teèaj kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa. Dan je zatvorio na razinama oko 7,412 kuna za euro.

Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,411954  kuna za euro.

www.jaamboo.com.ua/
sisters.com.ua
vanco.com.ua