Forex blog

Nastavljen godišnji rast proizvoðaèkih cijena na domaæem tržištu

Objavljeno: 11.05.2011., u kategoriji Forex blog

Ukoliko iskljuèimo energiju, godišnji rast proizvoðaèkih cijena industrije na domaæem tržištu bilježi poveæanje od 5,6%, što upuæuje na zakljuèak da se uz energiju poveæava utjecaj i drugih sastavnica na kretanje cijena (za razliku od prošle godine kada je ukupni rast industrijskih cijena bio gotovo u potpunosti rezultat rasta cijena energije). Kretanje cijena prema GIG-u takoðer potvrðuje poveæanje cijena ostalih sastavnica. Tako su cijene energije zabilježile blago usporavanje godišnjeg rasta (12,3%), dok su intermedijarni proizvodi i netrajni proizvodi za široku potrošnju zabilježili blago intenziviranje rasta cijena (7,3% odnosno 6,3 posto).
Podaci prema podruèjima i odjeljcima NKD-a pokazuju da je rast proizvoðaèkih cijena na domaæem tržištu i dalje najviše vezan uz energente i proizvodnju prehrambenih proizvoda. Vaðenje sirove nafte i prirodnog plina, iako bilježi niži rast u travnju, i dalje poskupljuje za visokih 19,1% kao i proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda koji poskupljuju za 25,2% godišnje. Cijene proizvodnje prehrambenih proizvoda meðutim bilježe intenziviranje rasta te su u travnju više za 9,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
U ovoj godini možemo oèekivati (uz rast cijena energenata) pojaèan utjecaj rasta cijena i drugih sastavnica (posebice prehrambenih proizvoda) na ukupan rast proizvoðaèkih cijena. Za razliku od prošle godine u 2011. godini dio rasta proizvoðaèkih cijena mogao bi se preliti i na potrošaèke cijene.

www.akkymylyatorov.net
militarycenter.com.ua
sisters.com.ua