Forex blog

Nastavljen blagi rast EUR/HRK

Objavljeno: 17.08.2011., u kategoriji Forex blog

Švicarski franak juèer je nastavio padati u odnosu na euro peti dan za redom uslijed oèekivanja da æe Švicarska poduzeti dodatne mjere kako bi oslabila domaæu valutu. Tako je juèer teèaj EUR/CHF porastao na 1,15 franaka za euro.

Novi radni tjedan donio je nastavak kretanja vrijednosti EUR/HRK na domaæem deviznom tržištu prema višim razinama. Jutarnje trgovanje zapoèeto je oko razine 7,455 kuna za euro da bi uslijed veæ standardne potražnje za devizama poglavito od strane bankarskog sektora, teèaj kraj trgovanja doèekao iznad vrijednosti 7,460 kuna za euro.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,454223 kuna za euro.

jaamboo.com.ua
www.sisters.com.ua/
uniti.ua/