Forex blog

Nastavljen blagi nominalni godišnji rast prosjeènih neto plaæa

Objavljeno: 25.08.2011., u kategoriji Forex blog

Meðutim, godišnji rast od 1,5% ipak je sporiji nego u protekla dva mjeseca. Nakon što je u travnju i svibnju ostvaren realni godišnji rast prosjeène neto plaæe (nominalna stopa rasta korigirana za stopu inflacije), u lipnju je zabilježen njen realan pad od 0,5 posto.
Kao i kod neto plaæe, i prosjeèna je bruto plaæa u lipnju zabilježila rast u odnosu na svibanj. U spomenutom mjesecu prosjeèna bruto plaæa je iznosila 7.907 kune, što je relativno visokih 129 kune (ili 1,7%) više nego u svibnju. Na godišnjoj je razini rast bruto plaæa intenziviran te je iznosio 1,85%. Meðutim, s obzirom da je godišnja stopa inflacije u lipnju iznosila 2,0%, bruto plaæe nastavljaju bilježiti realne stope pada (-0,15% godišnje).

Provedene promjene u sustavu oporezivanja dohotka i ukidanje ''kriznog poreza'' najviše su utjecali na nominalni godišnji rast neto dohotka graðana, no u srpnju išèezava utjecaj baznog uèinka kod niže stope ''kriznog poreza'', a u studenom kod više stope. U cijeloj 2011. godini oèekujemo blage prosjeène nominalne stope rasta pa æe realna promjena isplaæene prosjeène neto plaæe, uz oèekivanu prosjeènu stopu inflacije od 3%, biti blago negativna. Uz stagnaciju plaæa, slabo tržište rada (razmjerno nisku zaposlenost i visoku nezaposlenost) te visoku razinu pesimizma, potencijal za potrošnju stanovništva je ogranièen.

www.h-school.kiev.ua
shtory.ua
winnerlex.com.ua/