Forex blog

Nastavlja se rast broja registriranih nezaposlenih na godišnjoj razini

Objavljeno: 12.08.2011., u kategoriji Forex blog

U evidenciju nezaposlenih osoba novoprijavljene su ukupno 24.943 osobe, dok je iz evidencije izašlo 24.859 osobe (8,2% manje nego u srpnju prošle godine). Pri tome su se u odnosu na srpanj prošle godine najviše poveæali ulasci u evidenciju nezaposlenih iz radnog odnosa i drugih poslovnih aktivnosti (+8,1%), dok je broj novoprijavljenih iz neaktivnosti èak i blago pao (-2,9%). Iako je broj ulazaka u evidenciju iz redovitog školovanja u odnosu na lipanj snažno porastao, u odnosu na srpanj prošle godine zabilježio je tek blagi rast (+1,1%). Kod izlazaka iz evidencije nezaposlenih posebno zabrinjava razmjerno niska razina zapošljavanja.

U srpnju je zaposleno 15.485 osoba, što je 8,6% manje nego u srpnju 2010. godine. Uz razmjerno slabo zapošljavanje i neprekidan rast broja nezaposlenih na godišnjoj razini veæ 30 mjeseci, najviše zabrinjava èinjenica da mladi, izmeðu 25 i 34 godine, èine najveæi dio nezaposlenih osoba (24,6%). Takva kretanja posljedica su slabe gospodarske aktivnosti realnog sektora, zbog èega izostaje znaèajnije kreiranje novih radnih mjesta.

S dolaskom jeseni i izostankom pozitivnog doprinosa sezonskog zapošljavanja ponovno oèekujemo intenzivniji rast broja nezaposlenih na mjeseènoj razini. Pretpostavka za oporavak tržišta rada je oporavak realnog sektora, meðutim trenutni pokazatelji, kao i oèekivani blagi rast gospodarstva u drugoj polovini godine, ne daju previše optimizma u skori oporavak tržišta rada. Iako su godišnje stope rasta broja nezaposlenih znatno manje nego prošle godine, dijelom i zbog èinjenice da su poduzeæa uglavnom veæ smanjila broj zaposlenih koliko su mogla za normalno obavljanje djelatnosti, kreiranje novih radni mjesta ostaje najveæi izazov.

klats.kiev.ua
www.sisters.com.ua
profshina.kiev.ua/