Forex blog

Nastavak umjerenog godišnjeg rasta kredita banaka

Objavljeno: 07.09.2011., u kategoriji Forex blog

Potražnja za kreditima od strane poduzeæa još se prošle godine poèela oporavljati nakon oporavka izvoznih tržišta. Na kraju srpnja krediti poduzeæima iznosili su 113,4 milijardi kuna, što je 8,5 milijardi kuna ili 8,1% više nego na kraju srpnja prošle godine. Krediti državi, koji su na kraju promatranog mjeseca iznosili 35,4 milijarde kuna, u srpnju su se znaèajno smanjili u odnosu na lipanj (za 3,6 milijardi kuna) pa je i godišnja stopa rasta znatno niža nego prethodnih mjeseci (+5,7%). Stanje kredita stanovništva dosegnulo je 130,4 milijarde kuna, pri èemu je i mjeseènom i godišnjem rastu najviše pridonio rast stambenih kredita, što je u velikoj mjeri posljedica slabljenja švicarskog franka, te u nešto manjoj mjeri eura, u odnosu na kunu. Naime, u odnosu na kraj lipnja švicarski franak je u odnosu na kunu oslabio 5,65%, a euro je oslabio 1,06 posto. Na godišnjoj razini teèaj EUR/HRK je porastao 2,81%, a CHF/HRK èak 21,64 posto. Stambeni krediti na kraju su srpnja iznosili 60,7 milijardi kuna, što je 1,8 milijardi kuna ili 3,1% više nego na kraju lipnja, dok su na godišnjoj razini porasli 5,6 milijardi kuna ili 10,2 posto.

U ovoj godini oèekujemo tek blagi oporavak kreditiranja, što je primarno posljedica potražnje poduzeæa. Meðutim, poveæanje potražnje uglavnom se odnosi na velika poduzeæa s boljim moguænostima naplate potraživanja od kupaca, dok u segmentu srednjih te posebno malih poduzeæa i dalje prevladava pesimizam zbog èega se ne odluèuju na investiranje u dugotrajnu imovinu ili poveæanje produkcije pa potražnja za kreditima stagnira. U sektoru stanovništva potražnja za kreditima je ogranièena pesimizmom potrošaèa te upitnom održivosti realnih primitaka u srednjem ili dugom roku.

expresslock.com.ua/
www.service01.com.ua/
sribnapidkova.ua