Forex blog

Nastavak slabog rasta maloprodaje

Objavljeno: 02.09.2011., u kategoriji Forex blog

Stopa rasta blago je niža nego u lipnju (kada je iznosila 1% godišnje), a znaèajno ne odudara ni od stopa koje bilježimo tijekom prvih sedam mjeseci ove godine. Uz nisku bazu (godišnji rast od 1% u srpnju prošle godine), rastu trgovine na malo pridonijeli su i dobri fizièki pokazatelji u turizmu (rast broja dolazaka od 5,2% i noæenja od 2,6% godišnje). Ipak, razmjerno niska stopa rasta upuæuje na zakljuèak da ne treba oèekivati ni snažan rast prihoda od turizma (oko 5% u nominalnim iznosima).

Iako od srpnja prošle godine, s izuzetkom ožujka ove godine, trgovina na malo konstantno bilježi realne godišnje stope rasta, o oporavku još ne možemo govoriti s obzirom da su stope rasta vrlo blage i da je tome prethodilo dugo razdoblje konstantnog i razmjerno visokog pada (od kraja 2008. godine). Osim toga, ponašanje potrošaèa determinirano je kretanjima na tržištu rada, koja su, unatoè sezonskom zapošljavanju, i dalje relativno nepovoljna buduæi da snažnije zapošljavanje izostaje.

U kolovozu æe na maloprodaju i dalje pozitivno utjecati dobra turistièka sezona (što se broja dolazaka i noæenja tièe), meðutim u narednim mjesecima izostaje uèinak baznog razdoblja. U ovoj godini teško je oèekivati uzlet maloprodaje zbog neizvjesnosti stanovništva u pogledu brzine gospodarskog oporavka, a posljedièno i tržišta rada, što æe podržavati potrošaèki pesimizam. Stopa rasta od 2%, koju oèekujemo na razini cijele godine, svakako je preslaba u usporedbi s padom u prethodnim godinama. Preduvjet za zamjetniji oporavak trgovine na malo je oporavak tržišta rada.

farkopi.com/
service01.com.ua
stuloff.com.ua/