Forex blog

Nastavak pozitivnih kretanja u industrijskoj proizvodnji

Objavljeno: 05.09.2011., u kategoriji Forex blog

Rast na godišnjoj razini, prije svega je posljedica razmjerno snažnog rasta kapitalnih proizvoda (+8,2%), koji od ožujka konstantno bilježe pozitivne godišnje stope promjene, zatim rasta proizvodnje intermedijarnih proizvoda (+5,2%) i trajnih proizvoda za široku potrošnju (+4,7%). Na obujam industrijske proizvodnje negativno je djelovalo relativno snažno smanjenje proizvodnje energije (-12,9% godišnje), koja izuzev ožujka, ove godine konstantno ostvaruje negativne stope, te pad proizvodnje netrajnih proizvoda za široku potrošnju (-0,6% godišnje).

S obzirom na razmjerno snažan pad industrijske proizvodnje u prvom tromjeseèju, kumulativno u prvih sedam mjeseci ona još uvijek se bilježi pad, i to od 1,3% godišnje. U tom je razdoblju najveæi pad zabilježila proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju (-7,1%), a slijede energija (-6,6%) i intermedijarni proizvodi (-3,2%). S druge strane, pozitivna kretanja najizraženija su kod kapitalnih proizvoda èija je proizvodnja u prvih sedam mjeseci porasla 5,8% godišnje, a blaga stopa rasta zabilježena je i kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju (+0,7% godišnje).

Nakon prvog tromjeseèja, trendovi u industrijskoj proizvodnji ipak su se popravili pa je drugo tromjeseèje donijelo rast od 1,3% godišnje, a pozitivna kretanja nastavljaju se i u treæem tromjeseèje. Stoga, u nastavku godine i dalje oèekujemo povoljna kretanja prvenstveno zbog uèinka baznog razdoblja, iscrpljivanja zaliha, ali i rasta novih narudžbi.

www.farkopi.com
www.service01.com.ua/
stuloff.com.ua