Forex blog

Nastavak pada nezaposlenosti na mjeseènoj razini

Objavljeno: 13.06.2011., u kategoriji Forex blog

Na godišnjoj razini broj nezaposlenih je veæi za 2,281, što predstavlja blagi rast od 0,8%. U evidenciju nezaposlenih osoba novoprijavljeno je 23.733 osoba (što predstavlja porast na godišnjoj razini od 5,4% za osobe koje su ušle u evidenciju nezaposlenih iz radnog odnosa, 11,2% iz redovnog obrazovanja, 28,9% iz neaktivnosti). Porast broja ulaska u evidenciju nezaposlenih iz drugih oblika rada uzrokovan je ponajprije zbog ponovne prijave u evidenciju nezaposlenih osoba koje su radile u travnju na popisu stanovništva. Istovremeno, iz evidencije izašlo ukupno 33.923 osobe, što je 20,2% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Pri tome je zapošljavanje najviše poraslo u tipièno sezonskim djelatnostima, kao što je pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (21,4% mjeseèno), trgovina (10,2% mjeseèno), administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti (22,2% mjeseèno), prijevoz i skladištenje (44,6% mjeseèno) i preraðivaèka industrija (6,6% mjeseèno).
Unatoè nastavku negativnih trendova u realnom sektoru, zbog sezonskog zapošljavanja na mjeseènoj razini vidljiva su pozitivna kretanja. Posljedièno, broj korisnika novèane naknade za vrijeme nezaposlenosti smanjio se u svibnju za 4,6% na mjeseènoj razini dok na godišnjoj razini bilježi pad od 6,4 posto.
Obzirom na veæ smanjene kapacitete poduzeæa oèekivan je pad novoprijavljenih nezaposlenih iz radnog odnosa dok nastavak rasta novoprijavljenih nezaposlenih iz redovitog školovanja upuæuje na stagnaciju gospodarstva. Naime, realni sektor se jako sporo oporavlja pa nema stvaranja novih radnih mjesta, što je uvjet za oporavak tržišta rada. Meðutim, sezonsko zapošljavanje bi i u iduæim mjesecima trebalo utjecati na pad broja nezaposlenih.

www.mexes.com.ua
rbt.com.ua
emozzi.com.ua/