Forex blog

Nastavak pada nezaposlenosti na mjeseènoj razini

Objavljeno: 13.07.2011., u kategoriji Forex blog

U evidenciju nezaposlenih osoba novoprijavljeno je ukupno 19.015 osoba, dok je iz evidencije izašlo 30.223 osobe (8,8% više nego u lipnju prošle godine). Pri tome su se u odnosu na lipanj prošle godine poveæali ulasci po svim osnovama, pri èemu je najveæi broj ulazaka u nezaposlenost zabilježen iz redovitog školovanja (+26,6%). No poveæan je i broj ulazaka iz radnog odnosa (+2,4%) te iz neaktivnosti (+16,9%).

Navedena kretanja razmjerno su nepovoljna s obzirom da uz još uvijek prisutan rast novoprijavljenih iz radnog odnosa imamo i razmjerno snažan rast novoprijavljenih nezaposlenih ih redovitog školovanja. Dio tog rasta zasigurno je posljedica i èinjenice da je u lipnju završila školska godina, meðutim, problem rasta broja nezaposlenih iz redovnog školovanja postoji veæ dulje vrijeme i posebno zabrinjava s obzirom da osobe nakon redovitog školovanja razmjerno dugo ostaju u nezaposlenosti.

Ovaj problem nije samo karakteristièan za Hrvatsku, veæ se slièna kretanja mogu primijetiti i u mnogim zemljama Europske unije. Sezonsko zapošljavanje tijekom lipnja najviše je pridonijelo rastu zapošljavanja, što potvrðuje i èinjenica da je najviše osoba zaposleno u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, preraðivaèkoj industriji, graðevinarstvu i trgovini. U odnosu na lipanj prošle godine zapošljavanje je poraslo za 12,2 posto.

Iako su na tržištu rada prisutni odreðeni pozitivni pomaci (rast zapošljavanja, pad novoprijavljenih nezaposlenih osoba na godišnjoj razini i usporavanje godišnjeg rasta nezaposlenosti ), neki trendovi još uvijek zabrinjavaju (rast nezaposlenosti na godišnjoj razini, visoki rast novoprijavljenih nezaposlenih iz redovitog školovanja). Nadalje, realni sektor se razmjerno sporo oporavlja pa nema znaèajnijeg stvaranja novih radnih mjesta, što je uvjet za oporavak tržišta rada. Meðutim, sezonsko zapošljavanje bi i u iduæim mjesecima trebalo utjecati na pad broja nezaposlenih. Poèinje li se tržište rada oporavljati vidjet æemo tek na jesen kada poène izostajati utjecaj sezonskog zapošljavanja.

mega-shoes.com.ua/
vanco.com.ua/
bonacousa.com