Forex blog

Nastavak negativnih trendova u graðevinskom sektoru

Objavljeno: 27.06.2011., u kategoriji Forex blog

Izdana odobrenja za graðenje nakon minimalnog rasta od 0,8% u mjesecu prije, u travnju ponovno bilježi pad na godišnjoj razini i to od 5,1 posto. Ako izuzmemo manji rast u ožujku ove godine i u veljaèi prošle godine (0,1%), spomenuti pokazatelj bilježi konstantan pad posljednjih skoro dvije godine. Ponovni pad broja izdanih odobrenja za graðenje jasno daje sliku o tržištu koje stagnira i na kojem se ne oèekuju skoriji pozitivni pomaci. Obzirom da spomenuti pokazatelj bilježi uglavnom dvoznamenkasti pad više od godinu dana uzastopno u prva èetiri mjeseca zabilježen je pad od 4,9% kod izdanih odobrenja za gradnju zgrada, pad od 10,5% kod izdanih odobrenja za gradnju ostalih graðevina te pad od 2,2% kod izdanih odobrenja za gradnju stanova u odnosu na isto razdoblje lani. Iako slijede mjeseci povoljni za obavljanje graðevinske djelatnosti, broj izdanih odobrenja za graðenje bilježi pad od 9,1% na mjeseènoj razini.

Uzmemo li u obzir vrstu graðevina u travnju su u strukturi izdanih dozvola za graðenje prevladavale dozvole za graðenje zgrada (84,9%), dok je 15,1% dozvola izdano za ostale graðevine. Prema vrstama graðenja, 83,4% odobrenja izdano je za novogradnju, dok je 16,6% izdano za rekonstrukcije.

U skladu s zabilježenim trendovima kod izdanih odobrenja za graðenje, broj zaposlenih u graðevinarstvu bilježi uzastopan pad na godišnjoj razini veæ 20 mjeseci. U travnju je zabilježen pad od 9,12% na godišnjoj razini, što znaèi blago usporavanje pada broja zaposlenih u graðevinarstvu. Prema vrstama graðevina, broj zaposlenih na gradnji zgrada i dalje bilježi najveæi dvoznamenkasti pad (13,3%), dok broj zaposlenih na gradnji graðevina niskogradnje bilježi pad oko 6,7%, a broj zaposlenih na specijaliziranim graðevinama bilježi najblaži pad od 5,6 posto.

mexes.com.ua
www.winnerlex.com.ua
emozzi.com.ua/