Forex blog

Nastavak jaèanja eura u odnosu na dolar i na kraju tjedna

Objavljeno: 30.05.2011., u kategoriji Forex blog

Ipak, rano jutros euro je blago oslabio u odnosu na dolar uslijed zabrinutosti tržišta glede  razvoja fiskalne krize u perifernim èlanicama eurozone.
Kraj tjedna nije donio veæe pomake teèaja EUR/HRK na domaæem deviznom tržištu. Trgovanje se odvijalo u rasponu 7,435-7,440 kuna za euro. Potražnja od strane korporativnog sektora ustupila je mjesto meðubankarskoj potražnji, koja, doduše, nije bila znaèajnijeg volumena. Srednji teèaj HNB-a za ponedjeljak iznosi  7,437522 kuna za eura.

U ovom tjednu oèekujemo zadržavanje teèaja EUR/HRK na trenutnim razinama, odnosno raspon trgovanja od 7,42 do 7,45 kuna za euro. U jednomjeseènom horizontu, nakon izdanja euroobveznice i isplate dividendi te zbog priljeva eura s približavanjem središnjem dijelu turistièke sezone, deprecijacijske pritiske na kunu trebalo bi zamijeniti jaèanje domaæe valute u odnosu na euro.

mexes.com.ua
www.poliv.ua/
service01.com.ua/