Forex blog

Nastavak aprecijacije kune prema euru

Objavljeno: 10.03.2011., u kategoriji Forex blog

Na kretanje teèaja tijekom dana utjecale su špekulacije kako bi ESB mogla kupovati državne obveznice zaduženih èlanica eurozone te objava o iznadoèekivanom rastu industrijske proizvodnje u Njemaèkoj. Danas tijekom jutra EUR/USD se spustio prema 1,382 dolara za euro.

U srijedu je nastavljena aprecijacija domaæe valute naspram jedinstvene europske valute. Poveæana ponuda deviza sa strane institucionalnog i bankarskog sektora dovela je do pada teèaja EUR/HRK na razine oko 7,390 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,400657 kuna za euro.

europosud.ua/
rbt.com.ua
stuloff.com.ua