Forex blog

Nakon tri godine 80 tisuæa zaposlenih manje, 20 tisuæa poduzeæa više

Objavljeno: 16.02.2011., u kategoriji Forex blog

Dok se èeka objava službenih statistièkih podataka Zavoda za zapošljavanje o broju nezaposlenih krajem sijeènja koji bi prema nekim  nagaðanjima mogao s dosadašnjih 320 tisuæa narasti na 330 tisuæa, Državni zavod za statistiku objavio je službene podatke o tome da je na  kraju 2010. u Hrvatskoj bilo više od 275 tisuæa poslovnih subjekata.

U  odnosu na poèetak krize broj registriranih trgovaèkih društava, obrta,  fondova i zadruga veæi je za 23 tisuæe jer smo u 2008. ušli sa 252 tisuæe  poduzeæa. Poèetkom iste godine Hrvatska je imala oko 240 tisuæa nezaposlenih, odnosno 80 tisuæa manje nego sada.

Rast registriranih poslovnih subjekata dogodio se iskljuèivo zbog poveæanja broja trgovaèkih društva, dok su primjerice obrti padali, odnosno dionièkih društva i društava s ogranièenom odgovornošæu. Takvih  je poduzeæa u Hrvatskoj krajem 2010. godine bilo 143 tisuæe.

Poduzetni Hrvati

Broj dionièkih društva kojih je nešto više od 1.500 nije se znaèajno mijenjao i  tajna sve veæe »poslovne aktivnosti« u Hrvatskoj skriva se u gotovo 30  tisuæa društava s ogranièenom odgovornošæu u posljednje tri godine.  Takvih je poduzeæa u Hrvatskoj trenutno 140 tisuæa, a neaktivnih je èak  29 tisuæa, odnosno oni su krajem prošle godine bilo poslovno mrtvi.

Poduzetnost Hrvata ima i dva logièna objašnjenja i o njima su, doduše neslužbeno, spremni govoriti i sami èlanovi Vlade. Osnivanje novog d.o.o.-a  košta 20 tisuæa kuna i osnivanje nove tvrtke s kojom se  nastavlja poslovanje najjeftiniji je naèin da se izbjegne plaæanje duga  od 500 tisuæa ili milijun kuna.

– Nedavno mi se jedan poduzetnik žalio da je njegov najveæi dužnik  koji mu duguje iznos što bi mu bio dovoljno za isplatu tri plaæe otvorio  novu tvrtku i da uredno posluje èak i s državom, a mi smo nemoæni,  otkriva nam jedan ministar.

Na primjedbu da se država izmjenama zakona o sudskom registru osigurala da se dugovi plaæaju samo njoj i da  bez toga nema osnivanja nove tvrtke, odgovara da bi i vjerovnici morali  èešæe pokretati steèajeve onih koji su im dužni. No, dok se to èeka  bježanje od plaæanja dugova stvorilo je u državi 36 milijardi kuna neplaæenih raèuna.

Naš sugovornik istièe da nisu svi novi d.o.o nastali samo kao posljedica želje da se pobjegne od plaæanja obveza.

Procjenjuje da je dio novih poduzeæa nastao i radi toga što su oni koji su ostali bez radnog mjesta odluèili samostalno pokrenuti neki posao, pogotovu ako su od tvrtke u kojoj su dobili otkaz dobili i otpremninu, a osposobljeni su za neko zanatsko zanimanje. Ipak, koliko god želio da je drukèije naš sugovornik iz Vlade priznaje da su takvi sluèajevi u manjini.

igforum.ru/
sisters.com.ua
vanco.com.ua