Forex blog

Na svjetskim tržištima krajem tjedna prevladali aprecijacijski pritisci na euro

Objavljeno: 29.08.2011., u kategoriji Forex blog

U petak je nakon otvaranja na razinama oko 7,480 kuna za euro, jedinica domaæe valute deprecirala naspram eura do razina oko 7,490 kuna za euro. Nakon toga je uslijedila korekcija teèaja uzrokovana poveæanom ponudom deviza sa strane institucionalnog i bankarskog sektora te je dan zatvoren na razinama oko 7,478 kuna za euro.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,470921 kuna za euro.

fiat-avto.com.ua/
showroom-kiev.com.ua
www.winnerlex.com.ua