Forex blog

Na svjetskim deviznim tržištima EUR/USD nastavlja padati

Objavljeno: 08.08.2011., u kategoriji Forex blog

Predpraznièno raspoloženje na domaæem deviznom tržištu oznaèilo je kraj ovotjednog trgovanja. Smanjeni volumeni bili su glavna znaèajka dana. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu oko razine od 7,450 kuna za euro. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,448562 kuna za euro.

www.love-shop.com.ua
sribnapidkova.ua
profshina.kiev.ua/