Forex blog

Moneybookers – uplata i isplata isti dan

Objavljeno: 08.02.2010., u kategoriji Forex blog

Isplata s Moneybookers raèuna

Isplaæujemo protuvrijednost u kunama na Vaš tekuæi raèun. Novce s Vašeg Moneybookers raèuna prebacite na naš Moneybookers raèun ( info@konverta.hr ) i mi æemo Vam po verifikaciji isplatiti novce na Vaš tekuæi raèun. Teèaj koji vrijedi prilikom takve transakcije je 30 lp MANJI od KUPOVNOG teèaja na našoj dnevnoj važeæoj teèajnoj listi (npr. umjesto 7.39, iznosi 7.09).

Uplata na Moneybookers raèun

Ukoliko imate problema s uplatom, jer niste sigurni u plaæanje kreditnim karticama na internetu ili jer nemate kreditnu karticu, obratite nam se s povjerenjem. Nakon vaše uplate na naš kunski raèun, prebacujemo novce na vaš Moneybookers raèun unutar 24h, odnosno i prije po dogovoru. Teèaj koji vrijedi prilikom takve transakcije je 30 lp VEÆI od PRODAJNOG teèaja na našoj dnevnoj važeæoj teèajnoj listi (npr. umjesto 7.47, iznosi 7.77), te još naplaæujemo 4 kn fiksno po transakciji.

** Uplate i isplate vršimo s euro Moneybookers raèuna. Ne snosimo eventualne troškove konverzije, ukoliko posjedujete raèun u nekoj drugoj valuti.

*** INFO! Zbog pravila Moneybookersa bili smo prisiljeni otvoriti komercijalni Moneybokers raèun. Nažalost, provizije Moneybookersa su znaèajno veæe za takav tip raèuna, tako da smo prisiljeni raditi s veæim naknadama nego do sada. Takoðer, e-mail adresa za uplatu je promijenjena i sada je važeæa info@konverta.hr .

mexes.com.ua
progressive.ua
emozzi.com.ua/