Forex blog

Mirno na svjetskim deviznim tržištima

Objavljeno: 14.06.2011., u kategoriji Forex blog

Teèaj EUR/HRK se juèer kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa na razinama oko 7,405 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Ponuda i potražnja su bile meðusobno utavnotežene što je pridonijelo stabilnosti.

mexes.com.ua
rbt.com.ua/
www.emozzi.com.ua