Forex blog

Mirno na domaæem i inozemnim deviznim tržištima

Objavljeno: 26.04.2011., u kategoriji Forex blog

Jutros je EUR/USD naglo pao ispod 1,45 dolara za euro, a u nastavku tjedna na trgovanje bi trebala utjecati dionièka tržišta, odnosno objava rezultata kompanija koji æe utjecati na sklonost investitora prema riziku.

U petak je bilo mirno na domaæem deviznom tržištu, teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa, te je dan zatvorio na razinama oko 7,358 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi  7,357821 kuna za euro.

atl-service.kiev.ua
niko-trading.niko.ua/
sisters.com.ua